NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

SZANSĄ DLA NOWOCZESNEJ EDUKACJI

Zamość, 18-19 listopada 2013

Program seminarium (PDF)

II Ogólnopolski Zjazd Dwujęzycznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów

Warszawa, 21-22 kwietnia 2016

Program zjazdu (PDF)

Dwujęzyczność-Wielokulturowość-Przyszłość!!!

Dwujęzyczne Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu, Warszawie i Łodzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis” to organizatorzy II Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Dwujęzycznych pod hasłem: „Nauczanie Dwujęzyczne Szansą dla Nowoczesnej Edukacji”, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Mela Verde koło Warszawy.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 szkół dwujęzycznych z różnych miast Polski (Warszawa, Kraków, Białystok, Łódź, Opole, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Poznań, Lublin …). Zjazd został objęty patronatem przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Ogólnopolski Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”.

Konferencja zorganizowana pierwszego dnia Zjazdu miała na celu popularyzację idei nauczania dwujęzycznego. Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych z terenu całej Polski, dyrektorów szkół chętnych do tworzenia oddziałów dwujęzycznych oraz zaproszenie do prelekcji pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności, organizatorom udało się zwrócić uwagę na konieczność dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Drugi dzień Zjazdu był ukierunkowany na doskonalenie warsztatu pracy uczestników w aspekcie edukacji dwujęzycznej. Renomowane warszawskie placówki dwujęzyczne – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School, Zespół Szkół Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej oraz XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego – otworzyły szeroko swoje drzwi dla gości, dając uczestnikom możliwość obserwacji lekcji prowadzonych dwujęzycznie oraz prowadząc warsztaty dla nauczycieli dwujęzycznych.

Organizatorzy, mając na uwadze ogromne zainteresowanie dwujęzyczną edukacją w polskiej szkole- odzwierciedloną chociażby w ilości uczestników Zjazdu, już zapowiadają kolejną, już III edycję – tym razem w nowopowstającej Dwujęzycznej placówce Smart School w Łodzi.

Dwujęzyczność w Polsce
Kierunek – Wspólny Model

Warszawa, 09-10 lutego 2017

Program seminarium (PDF)
9-10 lutego 2017 miało miejsce Ogólnopolskie Forum Dwujęzyczności „Dwujęzyczność w Polsce: Kierunek – Wspólny Model”. Tegoroczne seminarium po raz trzeci już zgromadziło w Zakręcie k. Warszawy specjalistów i entuzjastów nowoczesnej metody kształcenia, jaką jest dwujęzyczność. Organizatorem wydarzenia były Dwujęzyczne Szkoły i Przedszkola Smart School z Zamościa, Warszawy i Łodzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis”. Tegoroczne seminarium zostało objęte patronatem merytorycznym przez Instytut Badań Edukacyjnych, główną jednostkę badawczą MEN.
Seminarium skupiło się na popularyzacji idei nauczania dwujęzycznego w naszym kraju. Uczestniczyli w nim dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu całej Polski oraz zaproszeni do współpracy pracownicy naukowi związani z zagadnieniem dwujęzyczności.
Forum otworzyli Artur Stępniak oraz Agnieszka Macek. Artur Stępniak to Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis”, dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu, pracownik i doktorant Instytutu Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Natomiast wykład inauguracyjny dotyczący kompetencji w kształceniu dwujęzycznym poprowadziła dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko (pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa).
Jednym z celów tegorocznego seminarium było wypracowanie minimalnych ram strukturalno-programowych, jakie powinna spełniać placówka dwujęzyczna. W drugiej części pierwszego dnia zjazdu miały miejsce emocjonujące prace uczestników zmierzające do nakreślenia wymogów organizacyjnych i metodycznych. Efektem tych prac stał się list otwarty kierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dotyczący regulacji kwestii prawnych dwujęzyczności w Polsce. Uzasadniając postulaty kierowane do MEN, organizatorzy i uczestnicy zjazdu wskazali na fakt, iż obecny stan prawny nie reguluje kwestii nauczania dwujęzycznego w szkołach podstawowych. Brak zapisów w prawie oświatowym na temat dwujęzyczności powoduje również różnice w jakości nauczania. Opracowanie podstawy programowej nauczania dwujęzycznego dla wczesnych etapów edukacyjnych, zdaniem uczestników forum, powinno być jednym z pierwszych kroków systemowych w stronę spójnego ogólnopolskiego systemu szkół dwujęzycznych na europejskim poziomie.
Drugiego dnia uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zakręcie k. Warszawy. Uczestnicy mieli możliwość obserwacji zajęć dwujęzycznych prowadzonych przez nauczycieli przedszkola i szkoły. Gości powitała Kinga Gołdanowska – współwłaściciel i Dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Warszawie. Dzięki połączeniu wideo, uczestnicy mogli przenieść się także na żywo do zamojskiego Smart School, skąd transmitowana była dla nich lekcja prowadzona dwujęzycznie w klasie VI szkoły podstawowej.
Podczas wystąpienia zamykającego zjazd, założyciel i współwłaściciel sieci ogólnopolskiej Dwujęzycznych Szkół i Przedszkoli (a niebawem także żłobków) Smart School, Agnieszka Macek poświęciła dużo uwagi nowoczesnej metodologii zarządzania w oświacie oraz kreowaniu i rozwojowi marki – na przykładzie Smart School. III Forum Dwujęzyczności było pierwszym z cyklu wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim zaplanowanych na ten wyjątkowy i przełomowy rok w polskiej edukacji.