Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Status Prawny

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE DWUJĘZYCZNOŚCI "BILINGUIS"Nazwa w pełnym brzmieniu
03 SIERPNIA 2009Data rejestracji w KRS
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGOOznaczenie sądu
0000334357Numer KRS
STOWARZYSZENIERodzaj organizacj
kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejscowość WARSZAWASiedziba
ul. ANDRIOLLEGO, nr 1, lok. ---, miejscowość WARSZAWA, kod 01-494, poczta WARSZAWA, kraj POLSKAAdres
PREZYDENT M.ST. WARSZAWYOrgan administracji publicznej sprawujący nadzór
ZARZĄD GŁÓWNYOrgan uprawniony do reprezentowania podmiotu
KOMISJA REWIZYJNAOrgan nadzoru podmiotu
DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE (§ 60 STATUTU)Sposób reprezentacji
BILINGUIS (DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL), ul. PONIATOWSKIEGO 4, 22-400 ZAMOŚĆAdres korespondencyjny

Log in or Sign up