Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Szkoły Dwujęzyczne w Ambasadzie Francji

W dniu 28 marca 2014 roku Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce zorganizowały spotkanie.

W spotkaniu tym wzięli udział: dyrektorzy szkół dwujęzycznych z językiem francuskim, oraz przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Urzędu Miasta Łódź, Urzędu Miasta Katowice. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności Bilinguis na czele z przewodniczącym, Panem Arturem Stępniakiem. Prezentacja działalności i założeń statutowych Stowarzyszenia na najbliższe lata była również jednym z punktów kluczowych spotkania.

Spotkanie miało na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami, instytucjami je wspierającymi oraz władzami samorządowymi i Ambasadą Francji w Polsce. Podczas uroczystego przyjęcia w rezydencji Ambasadora Francji w Polsce, Pana Pierre Buhler, nastąpiło podpisanie kluczowych umów o współpracy Ambasady i szkół dwujęzycznych. Była to również okazja do wymienienia się doświadczeniami i pomysłami na nauczanie dwujęzyczne w polskich realiach edukacyjnych oraz nawiązania nowych znajomości, które w przyszłości będą owocowały konkretnymi projektami edukacyjnymi, a przez to podnoszeniem jakości nauczania dwujęzycznego.

Udział w zjeździe to duże wyróżnienie dla władz Bilinguis i realna szansa na poszerzenie siatki szkół dwujęzycznych należących do Stowarzyszenia. Jest to jeden z głównych celów zarządu na najbliższe lata działalności Bilinguis, ponieważ z doświadczeń ubiegłych lat widać, że interwencje Stowarzyszenia bezpośrednio wpływają na decyzje władze oświatowych w kluczowych dla rozwoju edukacji dwujęzycznej aspektach.

Po więcej informacji na temat zjazdu zapraszamy na stronę internetową Ambasady Francji w Polsce.

stop
/
      ozio gallery by joomla.it

      Log in or Sign up