Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Konferencja w Sejmie RP

"Innowacyjne przedszkole, innowacyjna szkoła" to tytuł i myśl przewodnia ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w środę 5 marca 2014 w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Bezpośrednim inicjatorem spotkania przeszło 300 osób: dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli Samorządów Terytorialnych z całej Polski, specjalistów w zakresie edukacji, oraz wszystkich sympatyków innowacyjnego podejścia do nauczania była Pani Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP.

Zamość reprezentowali: Jerzy Michalski -Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta; dr Kazimierz Chrzanowski - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica, Agnieszka Macek - Prezes EDUZAM Sp. z o.o. i Artur Stępniak - Dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu. Otwarcia Konferencji dokonała Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej.

Konferencja była podzielona na dwie części: pierwsza dotyczyła innowacyjności kształcenia dzieci przedszkolnych i szkolnych w zakresie dwujęzyczności, a druga nauki języka programowania. Wykład inaugurujący pierwszą część wygłosił dr hab. Marek Konopczyński - Rektor i założyciel Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. O okresie szczególnej wrażliwości w nauczaniu języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych mówiła dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko - kierownik Zakładu Teorii Języków i Aktywizacji Językowej. Drugą część dotyczącą programowania otworzył wykład "Szkoła bez granic" dr hab. Lecha Mankiewicza - dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.

Jednym z celów organizacji konferencji było także ukazanie dobrych praktyk we wdrażaniu edukacji dwujęzycznej w przedszkolach i szkołach podstawowych w Polsce. W tej części Konferencji głos zabrali: Joanna Gospodaczyk - dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy; Waldemar Miksa - inicjator i ogólnopolski koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" oraz Artur Stępniak - dyrektor i doradca metodyczny języka angielskiego w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu i przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności "Bilinguis".

Podczas swojego wystąpienia Pan Stępniak przedstawił charakterystykę ilościową i jakościową edukacji dwujęzycznej na poziomie szkół podstawowych w Polsce. Korzystając z praktycznych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych zastosowanych w procesie edukacji uczniów szkoły i wychowanków oddziałów przedszkolnych Smart School, zaprezentowane zostały sposoby wdrażania kształcenia dwujęzycznego w polskiej edukacji. Jako zalety wynikające z takiego rozwiązania wymieniono m. in. pozytywne działanie edukacji dwujęzycznej na inteligencję dziecka w sferze językowej i ogólnorozwojowej, wzrost motywacji do nauki, czy kształtowanie świadomości i wrażliwości młodych ludzi na wielokulturową i wielojęzykową rzeczywistość XXI wieku.

Wystąpienie przedstawiciela Zamojszczyzny spotkało się z entuzjazmem słuchaczy i zaowocowało wieloma nowymi propozycjami współpracy w szerzeniu idei dwujęzyczności, m. in. zaproszeniem wystosowanym przez Pana Thomasa Laigle, attaché ds. współpracy edukacyjnej Ambasady Francji na zjazd dyrektorów polskich szkół z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim, który odbędzie się 28 marca w siedzibie Ambasady Francji w Polsce.

Dyrektora Naszej Szkoły optymizmem napawa fakt, że idea nauczania dwujęzycznego w świetle zbliżającej się reformy w edukacji językowej polegającej na obowiązkowym wprowadzeniu nauczania języka angielskiego już na etapie edukacji przedszkolnej, jest w centrum zainteresowania nie tylko poszczególnych szkół, ale również przedstawicieli najwyższych władz państwowych bezpośrednio odpowiedzialnych za jakość edukacji w Polsce. "Cieszę się, ponieważ przykład dobrej praktyki z Zamościa pokazuje, że edukacja dwujęzyczna w Polsce rozwija się w dobrym kierunku i jestem przekonana, iż dla uczestników tej konferencji będzie niejako kolejnym bodźcem do działań na rzecz innowacyjności w polskiej edukacji" - tymi słowy wystąpienie z Zamościa skomentowała Pani Poseł Joanna Fabisiak.

Relacje:

stop
/
      ozio gallery by joomla.it

       

      Log in or Sign up