Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Idea

Do celów Stowarzyszenia należą w szczególności...

1Szerzenie idei nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.

2Dbanie o wizerunek dwujęzyczności w Polsce.

3Inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.

4Współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności/wielojęzyczności.

5Ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania dwujęzycznego/wielojęzycznego.

6Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z ośrodkami nauczania dwujęzycznego na świecie.

7Zrzeszenie i reprezentowanie środowisk związanych z nauczaniem dwujęzycznym.

8Szkolenie nauczycieli oraz wspieranie jakości realizacji etapów dwujęzyczności.

Log in or Sign up