Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Członkostwo

Wszystkich, którym sprawy dwujęzyczności są bliskie - zarówno tych bezpośrednio z nią związanych na co dzień, jak też jej sympatyków - zachęcamy do wstąpienia do Stowarzyszenia.

1Najpierw prosimy pobrać druk deklaracji członkowskiej z naszej strony.

2Następnie, należy wypełnić deklarację członkowską w formie drukowanej i przesłać ją na adres korespondencyjny: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu, ul. Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość, z dopiskiem BILINGUIS.

3Prosimy także opłacić składkę członkowską. Na każdy rok kalendarzowy składka wynosi 60,00 PLN. Opłata dla nowych członków (płatne w ciągu 7 dni od dostarczenia deklaracji członkowskiej) wynosi - 60,00 PLN dla osób, które wstąpią do Stowarzyszenia w pierwszej połowie roku; 30,00 PLN dla osób, które zgłoszą się w drugiej połowie roku. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy: PEKAO S.A. 1 Oddział w Zamościu, 40 1240 2816 1111 0010 5702 9615; odbiorca: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności BILINGUIS, ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa; tytuł: OPŁATA CZŁONKOWSKA + imię i nazwisko.

Log in or Sign up