Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Aktualności

Dwujęzyczność w Polsce: Kierunek - Wspólny Model

  • Kategoria: Rok 2017
  • Odsłony: 900

9-10 lutego 2017 miało miejsce Ogólnopolskie Forum Dwujęzyczności „Dwujęzyczność w Polsce: Kierunek - Wspólny Model”. Tegoroczne seminarium po raz trzeci, tym razem w Zakręcie k. Warszawy, zgromadziło specjalistów i entuzjastów nowoczesnej metody kształcenia, jaką jest dwujęzyczność. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” we współpracy z Dwujęzycznymi Szkołami i Przedszkolami Smart School z Zamościa, Warszawy i Łodzi. Seminarium zostało objęte patronatem merytorycznym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Patronem medialnym wydarzenia został miesięcznik „The Teacher”, a partnerem wydawniczym był Oxford University Press Polska.

 

Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych z terenu całej Polski oraz zaproszenie do współpracy pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności, organizatorzy tegorocznego zjazdu pragnęli zwrócić uwagę na potrzebę dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

 

Forum otworzyli Artur Stępniak oraz Agnieszka Macek. Artur Stępniak to Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” i dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zamościu. Jest on także pracownikiem i doktorantem Instytutu Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należy do grona prekursorów i największych entuzjastów wdrażania edukacji dwujęzycznej w polskich szkołach – zarówno w teorii, jak i w praktyce.

 

Wykład inauguracyjny dotyczący kompetencji w kształceniu dwujęzycznym poprowadziła dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełk – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Jej bogaty dorobek naukowy obejmuje między innymi tytuł magistra lingwistyki stosowanej oraz doktora nauk humanistycznych: "Wychowanie dwujęzyczne dzieci". Jest także doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: "Nauczanie dwujęzyczne w świetle badań i koncepcji glottodydaktycznych". Wśród licznych funkcji akademickich, piastowała takie stanowiska, jak Prodziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, czy Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

Jednym z celów tegorocznego seminarium było opracowanie minimalnych ram strukturalno-programowych, jakie powinna spełniać placówka dwujęzyczna lub pretendująca do tego miana. W drugiej części pierwszego dnia zjazdu miały miejsce emocjonujące prace uczestników zmierzające do nakreślenia wymogów organizacyjnych i metodycznych w odniesieniu do przedszkoli i szkół podstawowych egzystujących w przestrzeni edukacji dwujęzycznej. Efektem tych prac stał się list otwarty kierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dotyczący regulacji tych kwestii prawnych dwujęzyczności w Polsce, które w odbiorze organizatorów i uczestników seminarium nadal wymagają doprecyzowania. Dokument ten został sygnowany przez władze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności „Bilinguis” i uczestników tegorocznego forum dwujęzyczności.

 

Uzasadniając postulaty kierowane do MEN, organizatorzy i uczestnicy zjazdu wskazali na fakt, iż obecny stan prawny nie reguluje wyczerpująco kwestii nauczania dwujęzycznego w szkołach podstawowych. To w efekcie, znacząco utrudnia pracę dyrektorów i nauczycieli placówek egzystujących w dwujęzycznej przestrzeni edukacyjnej. Brak spójnej ustawowej standaryzacji procesu dwujęzyczności niejednokrotnie powoduje również niejednorodność jakościową w ujęciu ogólnopolskim. Podkreślono również, iż w ujęciu psychologicznym, w nawiązaniu do naturalnego rozwoju każdego człowieka, okres przedszkolny i wczesnoszkolny to najlepszy czas do wdrażania  systemu zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Dlatego też, zgodnie z metodycznymi założeniami warunkującymi uzyskanie wysokiej jakości w edukacji dwujęzycznej, rozpoczęcie procesu edukacji w systemie CLIL powinno odbywać się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a nawet już w przedszkolu – podobnie jak funkcjonuje to w wielu krajach Unii Europejskiej. Opracowanie podstawy programowej nauczania dwujęzycznego dla wczesnych etapów edukacyjnych lub umożliwienie tworzenia i wdrażania przez placówki systemu oświaty własnych programów nauczania spójnie korelujących treści wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego z ideą CLIL powinno, zdaniem uczestników forum, być jednym z pierwszych kroków systemowych w stronę spójnego ogólnopolskiego systemu szkół dwujęzycznych na europejskim poziomie.

 

Po intensywnym pierwszym dniu prac w sali konferencyjnej Hotelu Mela Verde, drugiego dnia uczestnicy zostali zaproszeni do odwiedzenia Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Zakręcie k. Warszawy. Była to okazja by przekonać się jak właściwie funkcjonuje ta placówka na co dzień, spotkać kadrę dydaktyczną i zarządzającą. W ramach wymiany najlepszych z dobrych praktyk edukacyjnych, uczestnicy mogli zaobserwować jak praktycznie realizowana jest dwujęzyczność w Smart School, przez obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli podwarszawskiej szkoły. Gości powitała Kinga Gołdanowska – współwłaściciel i Dyrektor Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School w Warszawie. Jest ona absolwentem Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, absolwentem i wieloletnim asystentem naukowy WSP im. J. Korczaka w Warszawie. Ponadto, działa jako szkoleniowiec Yellow House English. Laureatka nagrody Komisji Europejskiej za innowacyjność w nauczaniu języków obcych European Language Label 2011 jest współzałożycielką sieci przedszkoli niepublicznych „Przy Lesie” i autorskiej marki „Our Preschool”.

 

Dzięki łączom wideo, uczestnicy mogli przenieść się także na żywo do zamojskiego oddziału Smart School, skąd transmitowana była dla nich lekcja prowadzona dwujęzycznie w klasie VI szkoły podstawowej.

 

Czym jest dwujęzyczność? Jak właściwie wprowadzić dwujęzyczność? Jak ją dynamicznie rozwijać? Co daje dwujęzyczność dzieciom, rodzicom i placówce? Jakie rozwiązania metodyczne przyjąć dla osiągnięcia wysokich efektów? Jak wydajnie organizować procesy? Jak efektywnie zarządzać placówką? Jak optymalnie wykorzystać istniejący potencjał? Czego unikać? To tylko niektóre z pytań, na jakie starała odpowiadać się na zakończenie tegorocznego seminarium Agnieszka Macek. Podczas wystąpienia zamykającego zjazd, założyciel sieci ogólnopolskiej Dwujęzycznych Szkół i Przedszkoli (a niebawem także żłobków) Smart School poświęciła dużo uwagi nowoczesnej metodologii zarządzania w oświacie oraz kreowania i rozwoju marki – na przykładzie Smart School. Agnieszka Macek, magister filologii polskiej, to także Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwujęzyczności Bilinguis w Warszawie, Prezes Zarządu EDUZAM Sp. z o.o..

 

III Forum Dwujęzyczności było pierwszym z wydarzeń skupiających specjalistów i sympatyków CLIL kraju zaplanowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis” na ten wyjątkowy i przełomowy rok w polskiej oświacie.

III Ogólnopolskie Seminarium "Dwujęzyczność w Polsce. Kierunek - Wspólny Model"

  • Kategoria: Rok 2017
  • Odsłony: 691

Informacje organizacyjne/formularz zgłoszeniowy --->

____________________________________________________________________________________________

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis i Dwujęzyczne Szkoły i Przedszkola Smart School zapraszają na III Ogólnopolskie Seminarium "Dwujęzyczność w Polsce. Kierunek - Wspólny Model", w dniach 09-10 lutego 2017 w Hotelu Mela Verde w Zakręcie k. Warszawy i Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School w Zakręcie k. Warszawy.

Czym jest dwujęzyczność? Jak właściwie wprowadzać dwujęzyczność? Jak ją dynamicznie rozwijać? Co daje dwujęzyczność dzieciom, rodzicom i placówce? Jakie rozwiązania metodyczne przyjąć dla osiągnięcia wysokich efektów? Jak wydajnie organizować procesy? Jak efektywnie zarządzać placówką? Jak optymalnie wykorzystać istniejący potencjał? Czego unikać? Jak być bezkonkurencyjnym na dynamicznie rozwijającym się rynku edukacyjnym? To niektóre z pytań, na jakie odpowiemy.

Seminarium to idealne miejsce dla osób pragnących rozwijać i wznosić placówki edukacyjne na nowy, wyższy poziom.

Nasze spotkanie to wyjątkowa przestrzeń wymiany doświadczeń oraz nawiązywania cennych kontaktów z praktykami dwujęzyczności z całego kraju. To unikalne w skali Polski spotkanie entuzjastów nowoczesnej i przełomowej formy kształcenia, jaką jest nauczanie dwujęzyczne. Prezentować będziemy najlepsze z dobrych praktyk z tym zakresie.

Seminarium to niepowtarzalna szansa uczestniczenia w procesie standaryzacji dwujęzyczności - przez współtworzenie minimalnych ram organizacyjnych i programowych, jakie powinna spełniać placówka dwujęzyczna.

Patronem Merytorycznym seminarium jest Instytut Badań Edukacyjnych.
Patronem medialnym wydarzenia jest The Teacher.

W załączeniu przesyłam: szczegółowy program, sylwetki prelegentów i formularz zgłoszenia uczestnictwa.

Do zobaczenia niebawem na największym forum dwujęzyczności w Polsce!

. Dwujęzyczność - Wielokulturowość - Przyszłość!

  • Kategoria: Rok 2016
  • Odsłony: 1030

 

 

 

Dwujęzyczne Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi Smart School w Zamościu, Warszawie i Łodzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis” to organizatorzy II Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Dwujęzycznych pod hasłem: „Nauczanie Dwujęzyczne Szansą dla Nowoczesnej Edukacji”, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Mela Verde koło Warszawy.

W dwudniowym spotkaniu udział wzięło ponad 100 uczestników reprezentujących blisko 50 szkół dwujęzycznych z różnych miast Polski (Warszawa, Kraków, Białystok, Łódź, Opole, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Poznań, Lublin …). Zjazd został objęty patronatem przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz Ogólnopolski Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. 

Konferencja zorganizowana pierwszego dnia Zjazdu miała na celu popularyzację idei nauczania dwujęzycznego. Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkół dwujęzycznych z terenu całej Polski, dyrektorów szkół chętnych do tworzenia oddziałów dwujęzycznych oraz zaproszenie do prelekcji pracowników naukowych ściśle związanych z zagadnieniem dwujęzyczności, organizatorom udało się zwrócić uwagę na konieczność dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb i oczekiwań uczniów egzystujących w ciągle zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Drugi dzień Zjazdu był ukierunkowany na doskonalenie warsztatu pracy uczestników w aspekcie edukacji dwujęzycznej. Renomowane warszawskie placówki dwujęzyczne – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School, Zespół Szkół Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej oraz XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego – otworzyły szeroko swoje drzwi dla gości, dając uczestnikom możliwość obserwacji lekcji prowadzonych dwujęzycznie oraz prowadząc warsztaty dla nauczycieli dwujęzycznych.  

Organizatorzy, mając na uwadze ogromne zainteresowanie dwujęzyczną edukacją w polskiej szkole- odzwierciedloną chociażby w ilości uczestników Zjazdu, już zapowiadają kolejną, już III edycję – tym razem w nowopowstającej Dwujęzycznej placówce Smart School w Łodzi. 

 

 

 

 

Podkategorie

Log in or Sign up