Stowarzyszenie prowadzi opiekę merytoryczną nad placówkami oświatowymi prowadzącymi bądź chcącymi rozpocząć edukację dwujęzyczną dla swoich uczniów. Po więcej informacji oraz szczegóły współpracy zapraszamy do kontaktu z nami – sekratariat@bilinguis.pl