PATRONAT HONOROWY

W dniu 3 marca 2021 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis obejmuje
honorowym patronatem projekt „ Nauczanie Dwujęzyczne 2021/2022”
realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Założenia i cele projektu wpisują się w ogólną wizję szerzenia edukacji
dwujęzycznej w Polsce propagowaną przez nasze Stowarzyszenie.
Mamy nadzieję na szeroko pojętą współpracę przy realizacji projektu i cieszymy
się na możliwość współuczestniczenia w Państwa inicjatywie.

patronat honorowy Bilinguis

ŚCDN prośba o patronat