Dwujęzyczność – przyszłość edukacji?

23 stycznia 2013 roku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora dla lektorów języków obcych zostało zorganizowane szkolenie na temat nauczania dwujęzycznego. Prowadzącym zajęcia był Pan Marek Zając, reprezentujący Stowarzyszenie BILINGUIS/ AEDE Polska.

Seminarium językowe

3 lutego 2014 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyło się seminarium dla nauczycieli języków obcych. Organizatorami byli CNJO AH oraz BILINGUIS Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności. Głównymi tematami poruszanymi na seminarium były:

  1. Rola nauczyciela w zjednoczonej Europie i znaczenie języków obcych w Unii Europejskiej – wiceprzewodniczący BILINGUIS Marek Zając.
  2. 2. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej na zajęciach języków obcych w świetle wyzwań systemu edukacyjnego oraz rynku pracy, w kontekście dwujęzyczności – Joanna Gregorczyk – ekspert Ministerstwa Edukacji, Wykładowca CNJO AH.
  3. Dwujęzyczność w praktyce polskiej edukacji na przykładzie Gimnazjum i Liceum im. N. Żmichowskiej w Warszawie – dr Sylwia Sawicka.
  4. Nauka języków obcych w szkole dwujęzycznej i szanse zawodowe absolwenta – Zsófia Papp – Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w Pułtusku, Uniwersytet w Kaposvár (Węgry).

Podsumowaniem seminarium była dyskusja na temat: „Jaką formę ma, a jaką powinno mieć nauczanie języka obcego w szkole zawodowej”. Poniżej znajda Państwo krótką relację filmową ze spotkania.

www.cnjo.ah.edu.pl/seminarium-jezykowe/