odpowiedź MEiN na list otwarty po IV zjeździe Bilinguis