AEDE – POLSKA

Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli. Sekcja Polska

Jesteśmy oficjalną sekcją stowarzyszenia AEDE w Polsce.

O Stowarzyszeniu

AEDE (Association Européenne des Enseignants), założone w Paryżu 14 lipca 1956 r., jest stowarzyszeniem nauczycieli wszystkich poziomów edukacji – dyrektorów szkół, wizytatorów, profesorów uniwersyteckich, ekspertów w dziedzinie edukacji.

Stowarzyszenie jest obecne w prawie wszystkich krajach zjednoczonej Europy, a także w niektórych krajach poza Unią: Szwajcaria, Mołdawia, Serbia i Macedonia.

Stowarzyszenie opiera się na działalności społecznej. Liczy ponad 1200 członków.

Odbiorcami działań AEDE są dorośli – osoby związane z edukacją, w tym rodzice.

AEDE, obecna na prawie całym terytorium kraju, działa od ponad sześćdziesięciu lat i jest bardzo aktywna i zaangażowana.

– łączenie wszystkich nauczycieli, którzy chcą działać na rzecz edukacji europejskiej;

– dostosowanie kształcenia zawodowego i działań dydaktycznych do potrzeb Europy;

– pogłębianie wiedzy w świecie edukacji na temat prac nad konstruktywną integracją europejską w dziedzinach społecznych i kulturalnych, aby wzbudzić wspólne europejskie zachowania i propagować świadomość wspólnych kwestii europejskich.

– rozwijanie porozumienia międzykulturowego między obywatelami Europy i promowanie wysokiej jakości edukacji dla wszystkich;

– przygotowanie zawodowego i działania dydaktyczne w wymiarze europejskim.

– AEDE współpracuje z różnymi służbami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Ministerstwami Edukacji i Kultury różnych państw, z UNESCO i wszystkimi publicznymi i prywatnymi organizacjami mającymi te same cele co ESHA (European School Heads Association) oraz ATEE (Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Nauczycieli w Europie).

AEDE organizuje między innymi seminaria, konferencje i szkolenia w celu promowania obywatelstwa europejskiego, informowania o historii Unii Europejskiej, szerzenia wartości naszej kultury europejskiej, promowania wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

AEDE, oprócz działań na rzecz konsolidacji środowiska nauczycielskiego przygotowuje i przeprowadza szereg szkoleń dla nauczycieli adekwatnie do zapotrzebowania.

AEDE angażuje się w pogłębianie różnych zagadnień dotyczących europejskiego wymiaru nauczania, międzykulturowości, wyzwań i możliwości związanych ze zjawiskiem migracji i mobilności.

AEDE w swych działaniach stara się udzielić odpowiedzi na bardzo aktualne problemy:

  • Jak przygotować młode pokolenia do budowania społeczeństwa jutra europejskiego;
  • Jak wzmocnić pojęcia tożsamości i obywatelstwa europejskiego;
  • Jak promować wielostronne partnerstwa szkół.

Działalność w sferze dydaktyki i pedagogiki była dla AEDE przedmiotem zorganizowanych przez stowarzyszenie studiów magisterskich w marcu 2013 r.

AEDE zajmuje się szkoleniami oraz kursami doskonalącymi dla kadry szkolnej. Angażuje się także w spotkania z uczniami i ogółem obywateli w celu opracowania zagadnień związanych z rozwojem kulturalnym młodych ludzi.

AEDE opracowało dokument „Być dziś nauczycielem Europy”, który stanowił i stanowi podstawę wielu szkoleń i działań edukacyjnych.

Polska sekcja powstała w roku 2012.

Przewodniczący sekcji: Marek Zając

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Stępniak

kontakt: aede.pl@gmail.com