Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Aktualności

. Dwujęzyczność - Wielokulturowość - Przyszłość!

. Dwujęzyczność - Wielokulturowość - Przyszłość!

Czytaj więcej
II Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych

II Ogólnopolski Zjazd Szkół Dwujęzycznych

Czytaj więcej
Szkoły Dwujęzyczne w Ambasadzie Francji

Szkoły Dwujęzyczne w Ambasadzie Francji

Czytaj więcej
Konferencja w Sejmie RP

Konferencja w Sejmie RP

Czytaj więcej
Nauczanie Dwujęzyczne Szansą dla Nowoczesnej Edukacji (Seminarium)

Nauczanie Dwujęzyczne Szansą dla Nowoczesnej Edukacji (Seminarium)

Czytaj więcej
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Linguistics Within and Beyond

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Linguistics Within and Beyond

Czytaj więcej
Testimonial I

Szerzenie idei nauczania dwujęzycznego.

Testimonial II

Inicjowanie i wspieranie badań i doskonalenia metod nauczania dwujęzycznego.

BILINGUIS
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności.

Testimonial III

Zrzeszenie i reprezentowanie środowisk związanych z nauczaniem dwujęzycznym.

Testimonial IV

CLIL

zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy.
Nauczanie CLIL nadaje się zarówno do okresu wczesnoszkolnego jaki i późniejszego. W krajach europejskich niektóre przedmioty nauczane są w języku docelowym już na poziomie szkoły podstawowej.
Języki nauczane w ramach metodyki CLIL nie ograniczają się do nauczania tylko tzw. tradycyjnych języków obcych, ale mogą wprowadzać języki mniejszości narodowych, języki regionalne, lub inne języki urzędowe danego kraju.

Log in or Sign up

Zadaj pytanie