Bilinguis – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności BILINGUIS powstało 03-08-2009 roku.

Cele działalności

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Szerzenie idei nauczania dwujęzycznego / wielojęzycznego
 2. Dbanie o wizerunek dwujęzyczności w Polsce
 3. Inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania dwujęzycznego / wielojęzycznego.
 4. współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności / wielojęzyczności.
 5. Ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania dwujęzycznego / wielojęzycznego.
 6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z ośrodkami nauczania dwujęzycznego na świecie.
 7. Zrzeszenie i reprezentowanie środowisk związanych z nauczaniem dwujęzycznym.
 8. Szkolenie nauczycieli oraz wspieranie jakości realizacji etapów dwujęzyczności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych, konferencji i sympozjów dla osób zainteresowanych ideą dwujęzyczności.
 2. Organizowanie działalności edukacyjnej, informacyjno-szkoleniowej dotyczącej nauczania dwujęzycznego.
 3. Współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów i metod nauczania dwujęzycznego.
 4. Współpracę z instytucjami i organizacjami, zajmującymi się nauczaniem dwujęzycznym w kraju i na świecie.
 5. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej; upowszechnianie efektów pracy podejmowanej przez stowarzyszenie.
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia:
 8. zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Stowarzyszenia
 9. docieranie do władz oświatowych i samorządowych, do szkół, rodziców, fundacji i stowarzyszeń z propozycjami współpracy, pomocy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań statutowych
 10. organizacja konkursów


Skład Zarządu

Przewodniczący – dr Artur Stępniak
Wiceprzewodniczący – Marek Zając
Sekretarz – Paweł Sawracki
Skarbnik – Anna Daciuk

Członkostwo

Adres do wysyłki deklaracji członkowskiej:

Skan podpisanego dokumentu mailem na adres: sekretariat@bilinguis.pl

lub pocztą na adres:
ul. Chrzanowska 3,
01-319 Warszawa
z dopiskiem: Bilinguis

Opłata roczna (płatne do końca stycznia każdego roku kalendarzowego):
60 zł za każdy rok kalendarzowy

Dane do wpłaty:
Bank: PEKAO SA Oddział I w Zamościu
Nr konta: 40 1240 2816 1111 0010 5702 9615
Odbiorca: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności Bilinguis
Adres: ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
Tytułem: opłata członkowska + imię i nazwisko